QICENTRE és un centre holístic ubicat a Olot (La   Garrotxa) on es tracten el cos, les emocions i la   ment com un tot a través de diferents teràpies i tècniques energètiques per el teu benestar emocional.

 

Vivim la vida projectant la nostra informació  inconscient al nostre exterior. Aquesta informació són pensaments, creences, emocions ancestrals que fan que adquirim uns patrons de comportament concrets. Si vivim amb incoherència, és a dir, pensar d'una manera i sentir i actuar d'una altra, estem projectant aquest desequilibri al nostre entorn, per tant, les situacions que viurem no les acceptarem; el mateix passa amb qualsevol malestar, símptoma o malaltia: el cos físic és, també, el nostre entorn i li estem projectant  aquesta incoherència.

 

Si volem canviar una situació que no acceptem o sanar-nos d'algun símptoma o malaltia hem de canviar, transformar la nostra informació inconscient que ha provocat aquest desequilibri,  per tant,  no hem de canviar l'exterior sinó el nostre interior: "Si mires a fora somies, si mires endins despertes"  (Carl G. Jung). 

El camí cap el teu benestar emocional és agafar consciència de quina és la teva informació inconscient que ha fet que provoquessis (inconscientment) aquest desequilibri. Nosaltres t'acompanyem en la teva transformació personal.

 

QICENTRE també disposa de sales per llogar ja sigui per fer teràpia, cursos, tallers, xerrades,...

 

Demana informació al tel.649137557 o per correu electrònic: qicentre9@gmail.com 

VOLS GESTIONAR LES TEVES EMOCIONS I VIURE, PER FI, EN PAU I TRANQUIL·LITAT ?

T'acompanyo a transformar els teus bloquejos mentals i emocionals heretats del teu arbre genealògic en benestar i felicitat. En parlem?